Politica de confidentialitate

Office Dent se angajează să vă protejeze confidenţialitatea. Office Dent a aderat la legile stricte de protecţie a datelor în conformitate cu Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Numarul 506/2004 şi Legea 677/2001, cu completările şi modificările ulterioare.

Va rugăm sa citiţi Declaraţia de Confidenţialitate a Office Dent, de mai jos, care se referă la legislaţia aplicabilă în vigoare, mai sus menţionată.

Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate se aplică tuturor datelor colectate de Office Dent prin intermediul site-ul său si a retelelor sociale

Colectarea informaţiilor personale

Pe site-ul www.officedent.ro, este posibil să vă solicităm să furnizaţi informaţii personale, cum ar fi adresa de e-mail, nume, adresa de domiciliu sau locul de muncă, sau numărul de telefon. De asemenea, putem colecta informaţii demografice, cum ar fi adresa, varsta şi sex. Putem colecta anumite informaţii standard cum ar fi adresa IP, tipul de browser şi limba utilizată, timpii de acces şi adresele accesate pe site-ul web. Folosim, de asemenea, instrumente de analiză a site-ului web pentru a colecta informaţii de marketing cu privire la frecvenţa vizitării site-ului nostru, motorul de căutare folosit şi cuvintele cheie utilizate pentru a găsi site-ul officedent.ro şi paginile vizualizate pe site-ul nostru.

Partajarea informaţiilor personale

Cu excepţia celor descrise în această declaraţie, nu vom dezvălui informaţiile dvs. personale în afara reţelei Office Dent fără consimţământul dumneavoastră.

Legea privind protecţia datelor impune Office Dent să adere la proceduri stricte şi tehnologii sigure pentru a menţine securitatea tuturor datelor cu caracter personal de la punctul de colectare până la punctul de distrugere. Datele cu caracter personal pot fi transferate către un procesator de date de terţă parte numai dacă este de acord să se conformeze cu aceste proceduri şi politici, sau în cazul în care pune în aplicare măsuri adecvate. Menţinerea securităţii datelor cu caracter personal înseamnă garantarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor cu caracter personal în următoarele condiţii:

Confidenţialitate - înseamnă că numai operatorii de date care sunt autorizaţi să utilizeze datele cu caracter personal pot avea acces la acestea.

Integritate - înseamnă că datele cu caracter personal ar trebui să fie corecte şi adecvate scopului pentru care acestea sunt procesate.

Disponibilitate - înseamnă că operatorii autorizaţi de date ar trebui să aibă acces la datele cu caracter personal în cazul în care au nevoie de ele dar numai pentru scopuri autorizate prin Lege.

Putem accesa sau divulga informaţii despre dumneavoastră, inclusiv conţinutul comunicărilor dvs., numai cu scopul de a:

  • (a) respecta legea sau să de a răspunde la solicitările legale sau procese legale;
  • (b) proteja drepturile de proprietate ale Office Dent sau clienţilor, inclusiv punerea în aplicare a acordurilor sau a politicilor noastre care guvernează utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre;
  • (c) acţiona cu bună credinţă astfel încât accesul sau divulgarea informaţiilor numai cu respectarea protecţiei şi siguranţei personale a angajaţilor Office Dent, a clienţilor sau a publicului.
Securitatea informaţiilor personale

Office Dent se angajează să protejeze securitatea informaţiilor dumneavoastră personale. Noi folosim o varietate de tehnologii de securitate extrem de avansate şi proceduri pentru a proteja informaţiile personale împotriva accesului neautorizat, utilizarea sau divulgarea lor fără acord.

Executarea aceastei Declaratii de Confidentialitate

Dacă aveţi întrebări referitoare la această declaraţie, trebuie să vă adresaţi nouă în scris, folosind link-ul "Contact" din acest site, sau scriindu-ne pe adresa poştală descrisă în secţiunea Contact.

Modificări ale Declaraţiei de confidenţialitate

Office Dent va actualiza ocazional această declaraţie de confidenţialitate pentru a reflecta modificările în serviciile noastre şi feedback-ul clienţilor. Vă încurajăm să revedeţi periodic această pagină pentru a fi informat cu privire la modul în care Office Dent vă protejează datele cu caracter personal. Office Dent salută comentariile dvs. cu privire la prezenta Declaraţie de Confidenţialitate. Dacă aveţi întrebări vă rugăm să ne contactaţi.